کاسپین

آفرینش ایرانیان
نویسنده : - ساعت ۱٠:۳۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٩/۱٤

آیا داستان آفرینش رو در اساطیر ایرانی می دانید؟خوب پس اینو بخونید.
اولین موجودی که اهورامزدا به وجود آورد
وهومنهبود


ادامه مطلب ...
comment نظرات ()
ایا می دانید...مطالب جالبی در مورد تاریخ ایران زمین
نویسنده : - ساعت ۱٠:۳٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٩/۱٤

آیا میداند : اولین مردمانی که سیستم اگو یا فاضلاب را جهت تخلیه آب شهری به بیرون از شهر اختراع کرد ایرانیان بودند.
آیا میدانید : اولین مردمانی که اسب را به جهان هدیه کردند ایرانیان بودند.
آیا میدانید : اولین مردمانی که حیوانات خانگی را تربیت کردند و جهت بهره مندی از آنان استفاده کردند ایرانیان بودند.


ادامه مطلب ...
comment نظرات ()
پیش بینی قرآن کریم درباره بدن فرعون(رامسس دوم)در سوره یونس
نویسنده : - ساعت ٢:٤٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٩/٤

 

« و بنی اسرائیل را از دریا عبور دادیم. فرعون و سپاهیان وی بیدرنگ مسلحانه و فراتر از حد خود آنها را دنبال کردند، تا وقتی که داشت غرق میشد گفت:


ادامه مطلب ...
comment نظرات ()
یک کاهن بزرگ بابلی دربارۀ کوروش بزرگ چنین نوشته است
نویسنده : - ساعت ۱٠:٥٦ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٩/۳

یک کاهن بزرگ بابلی دربارۀ کوروش بزرگ چنین نوشته است:
 
در ماه نیسان در یازدهمین روز (
روز 12 فروردین) که خدای بزرگ بر تختش جلوس داشت… کوروش به‌خاطر باشندگانِ بابل امانِ همگانی اعلان کرد.… او دستور داد دیوارِ شهر ساخته شود. خودش برای این‌کار پیش‌قدم شد و بیل و کلنگ و سطل آب برداشت و شروع به ساختنِ دیوار شهر کرد.… پیکره‌های خدایانِ بابل، هم زن‌خدا هم مردخدا، همه را به‌جاهای خودشان برگرداند.


ادامه مطلب ...
comment نظرات ()