کاسپین

آفرینش ایرانیان
نویسنده : - ساعت ۱٠:۳۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٩/۱٤

آیا داستان آفرینش رو در اساطیر ایرانی می دانید؟خوب پس اینو بخونید.
اولین موجودی که اهورامزدا به وجود آورد
وهومنهبود


که نماد نیک اندیشی بود.پس از آن گائومرتن(کیومرث) را از زمین مانند گیاه رویاند و پس از اینکه او مرد از جسم او دو انسان ماده و نر به وجود آمدند به نامهای مشیاو مشیانی.آنها اول به شکل گیاه بودند ولی بعد تکامل یافتند و به صورت انسان درآمدند و بعد از دمبده شدن روح در آنها، اهورامزدا آنها را به داشتن پندار،گفتار و کردار نیک گوشزد کرد.تمامی مردمان جهان از این دو انسان به وجود آمدند و گروهی که از تخمه هوشنگبودند به ایرانیان معروف شدند.هوشنگ پاک ترین انسان روی زمین بود و پس از رسیدن به پادشاهی به مازندران رفت و دیوان آنجا را شکست داد و پس از وی پسرش تهمورث به سلطنت رسید که او هم از اولین پاکان این مزر و بوم است و پس از آنها جم پادشاه شد که بزرگترین پادشاه افسانه ای ایران است! و داستانهای مختلفی درباره او هست و داستان پیدایش نوروز در زمان او را قبلن نوشتم.و بقیه را دفعه های بعد.
یه نکته، در تورات و انجیل و قرآن انسان از اول به صورت امروزی بوده است ولی در اوستا انسان اول به صورت گیاه بوده و بعد از تکامل به صورت امروزی درآمده است که این با فرضیه های علمی بیشتر همخوانی دارد.


comment نظرات ()