کاسپین

ماجرای پیشنهاد ننگین کنسولخانه روس و پاسخ قاطع ستارخان مبارز ملی
نویسنده : - ساعت ٩:۳٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٩/٢٢

 

http://upload1.imgdl.ir/images/954yyu.jpg

ماجرای پیشنهاد ننگین کنسولخانه روس و پاسخ قاطع ستارخان مبارز ملی

 

در زمان و در دورانی که تمامی مجاهدان جنبش مشروطه دست از مبارزه کشیده بودند و اغلب دست تسلیم در برابر استبداد همراه با استعمار محمد علی شاه بالا برده بودند,پافشاری  ستارخان چنان خوابشان را در هم آشفت که لرزه بر اندام یک یکشان افکند.


در دورانی که از ایران تنها تبریز و از تبریز تنها کوی امیرخیزی و از کوی امیرخیزی نیز تنها پناهگاه ستارخان مانده بود بس .این دلاور مرد ایرانی چنان با شجاعت و صلابت مثال زدنی خویش پا به عرصه گذارد و ثابت کرد که ایرانی سر تسلیم فرود نمی آورد .این دلاور مرد ایرانی نشان داد که نام ایرانی سزاوار تسلیم و سر فرود آوردن نیست.ستارخان نشان داد که ایمان و آرمان یک مرد می تواند در مقابل دشمنان عدیده داخلی و خارجی قد علم کند و در نهایت نیز سربلندو پیروز بدر آید.

 

شادروان احمد کسروی در کتاب تاریخ مشروطه آورده است:.

کنسول (روس)به ستارخان پیشنهاد کرد بیرقی از کنسولخانه فرستاده شود و او بدر خانه خود زده در زینهار دولت روس باشد,و نوید میداد که سرقره سورانی آذربایجان از دولت ایران برای او بگیرد.ستارخان چنین پاسخ داد:"جنرال کنسول من میخواهم هفت دولت به زیر بیرق ایران باشد من زیر بیرق بیگانه نروم."

 

این است ندای وطن پرستی و عمق ایران پرستی این دلاور مرد .مردی که ایران را با عظمت دیریینه خویش می طلبد و رهایی خود را در رهایی و آزادی ایران می بیند و بس.

این شیر ایرانشهر قصد داشت با خوابانیدن پرچم ها ی روس و بیرق های سفید که نشان از تسلیم مردمان آن دیار بود دگر باره آنان را بشوراند و این یکی از شاهکارهای او بود.


comment نظرات ()