کاسپین

چند خطی در مورد دین زرتشت
نویسنده : - ساعت ٩:٠۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٩/٢٤

در آئین زرتشت ، برخلاف ادیان الهی از جهنم و مکافات خبری نیست!

http://upload1.imgdl.ir/images/1288734_152636486508_1516.jpg

در آئین زرتشت ، برخلاف ادیان الهی ، رابطه ها زمینی ست . از جهنم و عذاب و مکافاتهای آتش سوزان خبری نیست .
«زرتشت رابطه انسان با اهورا مزدا را، برپایه دوستی و رفاقت بنا میکند ، نه براساس ترس از عذاب دوزخ و اطاعت محض .


http://upload1.imgdl.ir/images/16522453.jpg

او از خداوند به همانگونه که از دوست خود طلب یاری میکند ، استمداد میطلبد . اطاعت از ( اهورا مزدا ) توام با عشق و احترام... است.» ص ١۷١. فروهر سوشیان از باورهای زرتشت است « سوشیانت نجات دهنده موعود است که پس از آن آخرالزمان خواهد شد.» ص ١۷۵

در سراسر آئین زرتشت، از آدم و حوا و داستان های آفرینش انسان که در مجموع بی اساس و موهومند ، کوچکترین نشانی نیست . اساس تفکر زرتشت بر زنده گی زمینی و برپایه « گفتار نیک ، پندار نیک ، کردار نیک » استوار است . زرتشت سعادت جامعه انسانی را در مهر و محبت و آزاده گی واحترام به همنوعان خود میداند .

http://upload1.imgdl.ir/images/529kshathra.jpg

در سروده ای میگوید :

« ای خداوند جان و خرد ، تو به بنده گان خود نیروی اختیار ، راه نیک و بد ، بخشیدی ، تا راهی را برگزینند که راهنما به آن گرویده . انسانِ آزاده و راست دین ، با اراده کامل و آگاهانه راستی را برمیگزیند . »

کتاب"
و انسان خدا را آفرید
نویسنده "
دکتر الف_ ب
ص ١۷٠


comment نظرات ()