عکسی ازفرقه به اصطلاح دموکرات آذربایجان به همراه عکسی از استالین

 

اولین گامها خیلی مشکل و صعب بود. چرا که می بایستی از یک طرف در شرائط دشوار
همراهان و رفقائی را پیدا کنیم و از طرف دیگر اعلامیه ی فرقه را که عبارت از 12 بند بود، به روی کاغذ آورده و
بعد از بحث و گفتگوی زیاد به امضای 46 نفر از آزادیخواهان نامدار بی طرف برسانیم. بهر حال علیرغم کنترل جدی
اداره ی پلیس با تصمیم قبلی بیانیه مان را تا 12 شهریور به چاپ رسانده و منتشر کردیم. در ابتدا بخاطر فقدان
افراد مطلع با معلومات در جمعمان تدوین و انتشار چنین بیانیه ای سیاسی خیلی مشکل بود. در نتیجه خودم
مجبور به تدوین آن به دو زبان شدم. بخاطر پرهیز از ترجمه ی تحت اللفظی، اختلاف مختصری در متن آذربایجانی و
فارسی آن وجود دارد. منتها می توانم ادعا بکنم که متن بیانیه چه به فارسی و چه به آذربایجانی کاملاً روشن
نوشته شده است. کار چاپ آن همانگونه که در بالا ذکر شد، مشکل بود.

http://i.picasion.com/pic36/2db518dde2d1e57f1b9f1db1e6d497e0.gif

 

چاپ 15 هزار نسخه از مراجعت نامه ی
مفصل 12 شهریور عرض یک روز در چاپخانه های تبریز تقریباً غیر ممکن به نظر می رسید. لذا مجبور شدم که
شخصاً 24 ساعت تمام در چاپخانه حاضر باشم...این نگاشته سالها بعد انتشار یافته و بخشی از خاطرات پیشه وری درباره چرایی و چگونگی بنیاد فرقه دموکرات آذربایجان در 12 شهریور 1324 است..پیشه وری نمی دانست که روزی شوروی بزرگ فرو خواهد پاشید و استالین داهی و نابغه !! از بین خواهد رفت و اسناد بنیاد فرقه و پاره ای از اسناد کمیته مرکزی حزب کمونیست شوروی که فوق العاده محرمانه بودند در اختیار همگان قرار خواهند گرفت..بر این اساس این خاطرات را پیشه وری پیش از مرگ در 20تیر 1326 و پس از فروپاشی فرقه و شکست پروژه فرقه سازی در آذربایچان و کردستان به نگارش در آورد..اینک اسناد بنیاد فرقه از سوی گروهی از پژوهشگران چون دکتر جمیل حسن لی و ناتالیا یگروا مورد بررسی قرار گرفته اند و آشکار شده نه پیشه وری و نه قاضی محمد کمترین نقشی در بنیاد فرقه دموکرات آذربایجان و ایران نداشته اند و حتی میر جعفر باقرف دبیر اول وقت آذربایجان شوروی نیز تنها نقش مجری داشته و تمامی فرامین بنیاد آن فرقه ها-- در راستای تجزیه آذربایجان و کردستان و الحاق آنها به شوروی از سوی پولیت بورو و شخص استالین صادر شده و اندیشه آن به زمانی باز می گردد که روح پیشه وری و قاضی محمد از آن خبر نداشت و آن دو تنها مجزیان بی اختیار و فرمان بر آن بوده اند..کافی است بیانیه و یا مراجعت نامه فرقه ها را با دستور شوروی مقایسه فرمایید تا دریابید آن فرقه ها تا بن دندان وابسته و امر بر استالین بوده اند ...و به قول سرهنگ قلی اوف کنسول شوروی ..سنی گتیرن..سنی دییر گت !!..آن که تو را آورده به تو امر می دهد برو !!

اینک عین سند و دستور استالین و پولیت بورو ارایه می شود:

Secret Soviet Instructions on Measures to Carry out Special Assignments throughout Southern Azerbaijan and the Northern Provinces of Iran in an attempt to set the basis for a separatist movement in Northern Iran.
Date:
07/14/1945 Source:
GAPPOD AzR, f. 1, op. 89, d. 90, ll. 9-15. Obtained by Jamil Hasanli. Translated for CWIHP by Gary Goldberg.
Description:
Soviet document with instructions on creating the Azerbaijan Democratic Party in provinces in Southern Azerbaijan and Northern Iran. The Soviet leadership suggests that the mass media


Strictly Secret

Measures to carry out special assignments throughout Southern Azerbaijan and the northern provinces of Iran

I. The Question of Creating the Azerbaijani Democratic Party

1. Immediately organize [the] transport of Pishevari and Kombakhsh to Baku for talks. Depending on the results of the talks keep in mind [the] transport to Baku of Padekan [sic! “Padegan” in other documents], the Chairman of the District Committee of the People’s Party of Azerbaijan.

2. To create organizing committees in the center (Tabriz) and elsewhere [na mestakh], within a month select candidates from authoritative democratic elements from the intelligentsia, middle-class merchants, small and average landowners, and the clergy in various democratic parties, and also from non-party members and bring them into the organizing committees of the Azerbaijan Democratic Party.

The first priority is to create an organizing committee in Tabriz which, via the existing democratic press Khavar Nou, Azhir, Dzhodat and others, will publish an appeal to organize an Azerbaijani Democratic Party and print leaflets.

3. With the appearance of the appeal, initiative groups elsewhere will speak out in the press in its support and create Azerbaijani Democratic Party committees from the most active organizations of the People’s Party and other democratic organizations and elements.

Do not permit a mechanical renaming of organizations of the People’s Party to committees of the Azerbaijani Democratic Party. Recommend that the Tabriz district committee and its local organizations of the People’s Party discuss the appeal of the Azerbaijani Democratic Party, decide to disband the organizations of the People’s Party and enter its members in the Azerbaijani Democratic Party.

4. After establishing the organizing committee of the Azerbaijani Democratic Party in Tabriz the first priority is to create local committees of the Azerbaijani Democratic Party in the following cities: Ardebil’, Rezaye, Khoy, Mianeh, Zanjan, Maraghe, Marand, Mahabad, Maku, Qazvin, Rasht, Pahlavi, Sari, Shakh, Gorgan, and Mashhad.

Send representatives of the central organizing committee to organize the committees in these cities. Systematically place positive responses and calls to join the Azerbaijani Democratic Party in the democratic press.

5. Create a press agency in the organizing committee of the Azerbaijan Democratic Party in Tabriz under the name “Voice of Azerbaijan”.

6. Organize the drafting of programs and a charter for the Tabriz organizing committee.

II. Ensuring the Election of Deputies to the 15th Convocation of the Majlis

1. Begin talks with deputies of the Majlis who are supporting them during the elections to the Majlis for this convocation with the object of nominating these deputies to the 15th Convocation under the condition that they fight for the implementation of the slogans of the Azerbaijani Democratic Party.

2. Begin work to nominate candidates for deputy to the Majlis from democratic elements who would fight for the implementation of the slogans of the Azerbaijani Democratic Party.

3. Review the list of deputies recommended by the Embassy in light of [these] new tasks.

4. Organize a broad popularization of the selected candidates for election to the Majlis in the press and their contacts [and] meetings with voters.

5. Support meetings, demonstrations, strikes, and the disbanding [razgon] of electoral commissions unsuitable for us with the objective of ensuring our interests in the elections.

6. In the process of preparing for the elections, compromise and expel from the electoral districts of northern Iran candidates nominated by reactionary circles [who are] actively operating against the candidates of the democratic movement.

7. Demand the replacement of unsuitable reactionary-minded leaders of local bodies [vlasti].

III. Creation of the “Society of Friends of Soviet Azerbaijan”

1. In the matter of organizing the “Society of Friends of Soviet Azerbaijan”, use the delegates participating in the jubilee celebration of the 25th anniversary of the Azerbaijan SSR.

2. Recruit the workers of our consulates, military commandants, and their active [Party] members into the organization of the Society.

3. The organizing group of the “Society of Friends of Soviet Azerbaijan” in Tabriz is to draw up the charter of the Society.

4. To widely attract the population to the “Society of Friends of Soviet Azerbaijan”, use the press to systematically illustrate the achievements of the economy, culture, and art of Soviet Azerbaijan and the historical friendship of the peoples of Southern Azerbaijan and the peoples of Soviet Azerbaijan.

IV. The Organization of the Separatist Movement

1. Organize work to develop a separatist movement to create: an Azerbaijani Autonomous District [and] a Kurdish Autonomous District with broad powers.

In Gorgan, Gilyan, Mazandaran, and Khorasan provinces organize the separatist movement along local [korennyye] questions, in particular:

in Gilyan Province:
The organization of public services and amenities in the cities of Rasht [and] Pahlavi, leaving no less than 50% of the tax proceeds collected from the province for this purpose;

in Gorgan Province:
Study in the native Turkmen language in the schools; replacement of the local organization, gendarmerie, and police with Turkomans, leaving no less than 50% of the tax proceeds collected from the province for public services, amenities, and health in Gonbad-e-Kavus, Gorgan, and Bandar Shah.

in Mazandaran and Khorasan Provinces:
1. Return of land to small and average landowners taken by Reza Shah (amlyak lands).

2. Leaving no less than 50% of tax proceeds collected from the province for public services and amenities of the cities of Sari, Shah, Mashhad, and New Quchan.
Additionally, bring to light locally such questions so as to organize a separatist movement in the above provinces.
Raise the demand to conduct land reform not only in Southern Azerbaijan but in [regions] regions of the northern provinces of Iran.

V. Organization of Enjumens

1. After creating the organizing committees of the Azerbaijan Democratic Party at the same time as work is conducted to elect deputies to the 15th Convocation of the Majlis, develop a campaign to organize enjumens, using the electoral enthusiasm of the population for this purpose.

VI. Organization of Press Organs

1. To organize all the agitation work via the press, establish a publishing house for new magazines in the cities of Rasht, Rezaye, and Mahabad in addition to the existing newspapers.

[illegible signatures]


14.7.45....مشاهده می فرمایید که به باقرف از سوی استالین و پلیت بورو در ماه هفتم میلادی سال 1945 دستور داده شده تا پیشه وری و کامبخش عضو کمیته مرکزی حزب توده مخفیانه به باکو آورده شوند..در سایر بند ها هدف اصلی رسما تجزیه نه تنها آذربایجان..بلکه کردستان و گیلان و گرگان و مازندران ذکر شده است و بار ها واژه تجزیه طلبانه...تکرار شده است...تمامی دستورات را در بیانیه بنیاد فرقه دموکرات آذربایجان می بینیم...و این است عبرت تاریخ...واقعیت هیچ گاه پنهان نمی ماند..مردم آذربایجان چندان نیازی به این اسناد نداشتند..می دانستند فرقه استالین ساخته و مهاجر قفقازی پرداخته است..از این روی بود که در 21 آذر 1325 قیم کردند و فرقه را به شوروی فراری دادند و ثابت کردند آذربایجان و آذربایجانی پشتوانه ایران است.

سه لینک برای عکس مربوطه

http://www.ecapic.ir/image2/ECA-101223173318.jpg

http://images.comoj.com/images/4f74ce4511e0.jpg

http://i.picasion.com/pic36/2db518dde2d1e57f1b9f1db1e6d497e0.gif

محقق :علی عجمی

با تشکر از دوست دانشمند و محققم جناب آقای علی عجمی برای در اختیار گذاشتن این مطلب گران مایه

باسپاس فروان.

/ 1 نظر / 58 بازدید

سروش عزیز من با اجازت از این در وبلاگ خودم استفاده خواهم کرد