چند خطی در مورد دین زرتشت

http://upload1.imgdl.ir/images/16522453.jpg

او از خداوند به همانگونه که از دوست خود طلب یاری میکند ، استمداد میطلبد . اطاعت از ( اهورا مزدا ) توام با عشق و احترام... است.» ص ١۷١. فروهر سوشیان از باورهای زرتشت است « سوشیانت نجات دهنده موعود است که پس از آن آخرالزمان خواهد شد.» ص ١۷۵

در سراسر آئین زرتشت، از آدم و حوا و داستان های آفرینش انسان که در مجموع بی اساس و موهومند ، کوچکترین نشانی نیست . اساس تفکر زرتشت بر زنده گی زمینی و برپایه « گفتار نیک ، پندار نیک ، کردار نیک » استوار است . زرتشت سعادت جامعه انسانی را در مهر و محبت و آزاده گی واحترام به همنوعان خود میداند .

http://upload1.imgdl.ir/images/529kshathra.jpg

در سروده ای میگوید :

« ای خداوند جان و خرد ، تو به بنده گان خود نیروی اختیار ، راه نیک و بد ، بخشیدی ، تا راهی را برگزینند که راهنما به آن گرویده . انسانِ آزاده و راست دین ، با اراده کامل و آگاهانه راستی را برمیگزیند . »

کتاب"
و انسان خدا را آفرید
نویسنده "
دکتر الف_ ب
ص ١۷٠

/ 2 نظر / 49 بازدید
پژمان اهورامزدا

سلام دوست خوبم ، کارت رو خوندم ،به روزم با پستی از خودم منتظر طنین قدماتون هستم. پژمان اهورامزدا www.pezhlvlan.persianblog.ir

نغمه

ایین بهایی مانند ایین زرتشت درایران ظهور کرده با این تفاوت که ایین بهایی برای امروز آمده وبر خلاف تصور بعضی ها هیچ ربطی به اسلام ندارد